BIM Uygulama Planı Hazırlama

SORUMLULUKLAR

 • BIM Başlangıç bilgileri ve İlgili yönetmelikler
 • BIM Uygulama programı ve süreçleri oluşturma
 • BIM Hedefleri ve Kullanım amaçlarını belirleme
 • BIM Bilgi veri değişim protokolü oluşturma
 • BIM Roller ve Sorumluluklar
 • BIM Kalite ve Kontrol Raporları
 • BIM Sistem ve Altyapı gereksinimleri belirleme
 • BIM Uygulama Raporu Hazırlama
 • Uluslararası İnşaat Standartları ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir bilgi ve anlayışa sahip Mimar, Mühendis ve BIM uzmanlarından oluşan ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

.

Danışmanlık Hizmetimiz;

Mimarlık ,Mühendislik , İnşaat , Danışmanlık ofisinin BIM projesine ait uygulama planının tamamını yönetmesi , oluşturması  ve BIM sürecinin kilit noktalarının neler olduğu konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca BIM ekibindeki her bir kişinin rol ve sorumluluklarını ve BIM süreçlerinin oluşturulmasını kapsar. BIM uygulama planınızı nasıl oluşturacağınızı ve nasıl uygulanacağınızı anlatacağız. Kurumunuza ait , BIM raporları oluşturma uygulamalı olarak yapılacaktır.

BIM Detaylandırma ve Uygulama araçları , raporlama araçları kullanarak kurumun veya işletmenin BIM’ e geçmesi , BIM ekipleri oluşturması , BIM metodolojisi ve  BIM teknolojilerini kullanması hedeflenmiştir. BIM Danışmanlık sürecimizin en önemli dinamiği güvenilir iş birliğidir. Kurumlar arasında yürütülen proje süreçlerinde  unutulmaması gereken  gizlilik politikası esastır.

 

NEDEN BIM UYGULAMA PLANI HAZIRLAMALIYIM

 • BIM platformunu kullanmak istiyorsanız ,
 • Tüm BIM sürecini etkili bir metodoloji ve protokolle yönetmek için,
 • Ekipleriniz veya alt ekiplerinizin görev ve sorumluluklarını belirlemek için,

Daha kapsamlı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.