Hakkımızda

Globalleşen dünyada artan rekabet ortamı ve işlerin fazlasıyla komplike hale gelmesi inşaat sektöründe de iş yapış modelini değiştirmiştir. Bu nedenle firmaların daha fazla koordineli ve verimli bir şekilde çalışmaları , dijital veriler ile işleri organize etme çabaları ortaya çıkmış ve bu noktada projelerin doğru uygulanabilirliği önemli bir konuma gelmiştir.

Bu doğrultuda, AEC Endüstrisi için sektörün ihtiyacı olan BIM , Endüstri 4.0 , başta olmak üzere, İş modelindeki dönüşüm , Arttırılmış sanal gerçeklik , Akıllı şehirler , ve büyük veri depolamaları göz önüne alındığında ;

UKHOtech olarak inşaat sektörüne  profesyonel ve kurumsal bir bakış açısıyla BIM Danışmanlığı , BIM Uygulama Desteği ve BIM Eğitim Hizmetleri sunmakla birlikte Projelerin tasarım , uygulama ve dokümantasyonuna yeni bir yaklaşım getirmekteyiz.

UKHOtech , Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) endüstrisinde işbirlikçi çözümler sunmak için kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır. Tüm endüstride devrim yaratan bir teknoloji süreci olan Yapı Bilgi Modellemesinden faydalanan kapsamlı sanal tasarım, inşaat ve proje yönetimi hizmetleri sunuyoruz .

Özetle yakın gelecekte, mevcut ve yeni olan tüm yapı  projeleri için dijital bir dönüşüm söz konusudur. Bu dijital bağlantılı sanal binalar, yeni düşünme, tasarlama, inşa etme ve yaşama yolları için kanallar olacaktır. Bu bağlantılı dünyanın ayrılmaz bir parçası olmayı , teknoloji ve inovasyona dayanarak projelerin hayata geçirilmesini ve dünya sorunlarının çözülmesi için son teknoloji çözümleri sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız.