Smart Cities

Akıllı şehirler,

Akıllı şehir, kaynak tüketimini, israfı ve genel maliyetleri azaltmak için ulaştırma, enerji ve kamu hizmetleri gibi kentsel hizmetlerin performansını ve kalitesini arttırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) içeren bir şehre verilen bir isimdir. Akıllı bir şehrin kapsayıcı amacı, akıllı teknoloji ile vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaktır.

Akıllı şehirler, trafik ve ulaşım sistemlerini, enerji santrallerini, su şebekelerini, katı atık yönetimini, bilgi sistemlerini, okulları, kütüphaneleri, hastaneleri, otogarları, hava alanları ve diğer toplulukları izlemek ve yönetmek için işlenen ve analiz edilen vatandaşlardan, cihazlardan ve varlıklardan toplanan verileri içerir.

 

  • Akıllı ulaşım
  • Akıllı üretim
  • Akıllı sağlık
  • Akıllı binalar
  • Akıllı tarım
  • Sanitasyon
  • Katı atık yönetimi
Health check cyber space table screen