BIM

BIM, inşaat sektöründe artık çok duymaya başladığımız bir kavram oldu. Her ne kadar bu teknoloji yaklaşık onbeş  yıldır devam ediyor olsa da, son iki yıldır alanda BIM konusunda çok duyar olduk. Hepimiz yapı bilgi modellemesi oluşturduğunu biliyoruz ama BIM gerçekten ne?

BIM , Binaları ve altyapıları planlamamıza, tasarlamamıza, inşa etmemize ve yönetmemize yardımcı olan işbirliğine dayalı, etkileşimli, model tabanlı bir süreçtir.

BIM, bir projenin fiziksel ve işlevsel bilgilerinin üretilmesini ve yönetilmesini kapsayan bir süreçtir. BIM sisteminin , sadece 3D model olmalığını düşünürsek , sistemin parçası olan diğer  konuları da 4D (Zaman), 5D (Maliyet) ,6D (Sürdürülebilirlik) ve hatta 7D (Yapı İşletmesi) gibi diğer boyutlarıda içerebilir.

BIM nedir?

Yani, teknik olarak, bina bilgi modellemesi nedir? Bu ABD Ulusal Yapı Bilgi Modeli Standart Proje Komitesi’nin tanımı:

Bina Bilgi Modellemesi (BIM), bir tesisin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital bir temsilidir. Bir BIM, yaşam döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir bilgi kaynağıdır; en erken anlayıştan yıkıma kadar tanımlanmıştır (NBIMS-US, 2016).

Bu tanım, inşaat sektörünün geri kalanı dünyanın her yerinde tanıdığı gibi görünüyor (Smith, 2014). Daha önce bahsedildiği gibi, BIM sadece geometriden daha fazlasını kapsar – “mekansal ilişkiler, ışık analizi, coğrafi bilgi ve yapı bileşenlerinin miktarları ve özellikleri” ni kapsar (Eastman, 2009).