Geo Spatial

Bir koordinat sistemi ile yer küre üzerinde konumlandırılabilen ham, işlenmiş veya işlenebilir her türlü veriye geospatial denir. Bu bilgiler nokta, çizgi, alan gibi vektör veri olabileceği gibi piksellerden oluşan raster, matris, binary file, database tabloları vb veriler de bu tanımlamaya girer. Bu verileri kullanarak gelişmiş analitik analizler yapılabilir. Bu analizler coğrafi olarak konumlandırılmış veri oldukları için harita üzerinde gösterilebilir.

Bir geospatial (mekânsal) mimarinin doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek yönetim ögelerinin nasıl çalıştığını anlamak ve yönlendirmek için uygulanan, sürdürülen ve yönlendiren stratejik bir plan olduğunu görebilirsiniz. Geniş anlamıyla geospatial mekânsal olarak uygulanan aşağıdaki görüşleri ele almaktadır.

  • İş süreçleri
  • Veri kümeleri ve bilgi akışları dahil sistem sstructures,
  • Teknik çerçeve ve
  • Ürün teknolojileri.
The stairs in the modern city construction

Belirli hedeflere sahip bir mimariye sahip olmak, bir mekansal sistemin hemen tüm parçalarını değiştirmesi gerektiği anlamına gelmez. Mimarinin bir kısmı, kuruluşun zaman içinde yeni hedeflere nasıl göç edeceğini ele alan bir plandır.

Coğrafi mekansal  (geospatial) mimarinin en iyi sebepleri, çöken organizasyona getirdiği faydalardır. Faydaları arasında, bilgiyi paylaşma ve verimli bir şekilde işleme yeteneği, teknoloji ve iş ihtiyaçlarındaki değişikliklere daha hızlı yanıt verme yeteneği ve ölçek ekonomisi ve kaynak paylaşımı vardır. Bu da maliyetlerde azalma anlamına gelmektedir. Bir mimari, ortak bir yaklaşımlar kümesi geliştirmeyi yönlendirerek ve bileşenlerin ve birlikte çalışabilirliğin etkin bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayarak bir toplumda tutarlılığı teşvik eder. Mimarinin kendisi, verileri, güvenliği, ağı ve donanım altyapılarından sorumlu olan jeo uzamsal topluluğun paydaşlarının çabaları ile inşa edilmiştir.