Koordinasyon ve İş Programı

Çakışma Tespiti ve Koordinasyon, sahadaki sorunları önlemek için sadece modelleme yeterli değildir. Şantiyede uygulama süreçlerin de sorunları bulmak için daha sofistike bir mühendislik yaklaşımına ihtiyaç vardır. Mimar ve Mühendislerden oluşan ekibimiz, bu tür sorunların keşfedilmesini, gerçek yapım prosedürünün uygulamasını engin tecrübe ve deneyimleriyle ön görmektedir.

Uygulamada yaşanan Koordinasyon eksikliğini iş süreçlerinde veya süreç başlangıç evrelerinde yönetmekteyiz. Böylelikle İş Programında oluşabilecek aksaklıklarında önüne geçmiş oluyoruz. Çoğu zaman İş programlarının oluşumunda 3D modeller üzerinden planlama yapmaktayız.

Daha kapsamlı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.