FOLKART INCITY

Scale               112.700 m² 

Employer        Folkart Yapı Sanayi Tic. A.Ş.

Sector             Mixed Use (Office, Residential, Commercial)

Location         Izmir , TURKEY

Karma Kullanım LOD 400 BIM Modelinin geliştirilmesinde, teknik ofis ihtiyaçlarına yönelik paftaların oluşturulması keşif, metraj ve çok disiplinli proje modelinin oluşturulmasın da koordinasyona yönelik önemli bir rol aldık.
BIM Danışmanı olarak ve BIM alanındaki ilerlemelerimizi ve yeterliliğimizi çok disiplinli çalışma kabiliyetiyle sağladık.

LOD 400 Modelling
BIM Consultant
As Built Drawings
Shop Drawings